Košík  

Žiadne produkty

0.00 € Poštovné
0.00 € Spolu

Pokladňa

Ad-RESCUE Zobraziť plnú veľkosť

Ad-RESCUE

AD RESCUE predchádza problémom so zhlukovaním, ktoré môžu poškodiť katalyzátor.

Viac detailov

243.00 €

AD005

Dostupnosť: skladom

Vlastnosti:

AD RESCUE predchádza problémom so zhlukovaním, ktoré môžu poškodiť katalyzátor.AD RESCUE tiež udržuje čistý vstrekovač ADBLUE.  AD RESCUE je ľahko rozpustný v AdBlue. Pri jeho spaľovaní sa v katalyzátore vytvára oxid uhličitý a voda. Neničí sa tak ani katalyzátor a neznečisťuje sa životné prostredie. Neformujú sa žiadny toxické zvyšky. AD RESCUE mrzne pri nižších teplotách ako samotné AdBlue, takže nevzniká riziko, že skryštalizuje v potrubí a hadiciach na vozidle.

Fakty o katalyzátore a aké problémy môže spôsobiť zhlukovanie AdBlue®:

SCR - Selective Catalytic Reduction / Selektívna katalytická redukcia

Vzhľadom k zákonným požiadavkám, všetky nové ťažké vozidlá uvedené do prevádzky alebo vozidlá registrované po 1.10.2006, musia byť vybavené systémom na obmedzenie emisií a diagnostikou palubného systému (OBD), ktorý bude indikovať nedostatky vo funkcii regulácie emisií. Táto požiadavka sa všeobecne vzťahuje na všetky nové nákladné vozidlá v prevádzke v . Rovnaké zákonné požiadavky možno nájsť aj v ďalších krajinách sveta. Najčastejšie je vozidlo vybavené katalyzátorom SCR. SCR znamená, že katalyzátor je nainštalovaný za motorom. Nádrž obsahujúca roztok močoviny je umiestnená na vozidle. Roztok sa vstrekuje z nádrže do výfukového potrubia tesne pred katalyzátorom. Pri správnom zmiešaní sa výfukové oxidy dusíka premenia na dusík a vodu. Vstrekovanie močoviny je elektronicky riadené a líši sa od otáčok a zaťažení motora. Katalytická redukcia NOx znamená premenu na dusík (N2) a kyslík (O2) a vodu (H2O) za predpokladu použitia katalyzátora a redukčného činidla, pridaného pred katalyzátorom. Najčastejšie používaným redukčným činidlom je amoniak (NH3), vo forme močoviny. Močovina (AdBlue®) je uložená vo vozidle a pri katalytickej reduckii sa premiňa na amoniak. Predpokladom pre správne fungovanie SCR katalyzátora je, že výfukové teploty sú dostatočne vysoké. V prípade, že teplota výfukových plynov plynu klesne pod 200 °C, SCR katalyzátor už nie je aktívny a rýchlosť redukovania NOx klesá. SCR katalyzátor vyžaduje minimálnu prevádzkovú teplotu + 400 ° C, aby mohol účinne fungovať. To môže byť ťažké dosiahnuť napríklad vo vozidlách pri mestskej prevádzke, vozidlách s častými rozbehmi a zastavovaniami. V prípade, že katalyzátor nedosiahne správnu pracovnú teplotu, t.j. teplota sa pohybuje medzi 200 °C a 400 °C začnú sa vytvárať  zhluky močoviny ako vedľajší produkt, ktoré spôsobujú upchávanie výfukového systému. To môže spôsobiť zablokovanie katalyzátora, ktoré môže viesť ke jeho čiastočnému alebo úplnému poškodeniu. Ak katalyzátor nepracuje správne OBD diagnostika priškrtí výkon motora, čo má za následok zvyšénie spotreby paliva.

Foto:

Fotky sú zo vstrekovačov AdBlue® u autobusoch ktoré jazdia krátke trate.

Foto 1. Na fotke je vidieť problém so zanesením vstrekov, kde skrištalizoval AdBlue®.

Problém vstrekovača AdBlue

 

Foto 2. Vstrek bol manuálne vyčistený a pripravený na pravidelné používanie produktu Ad-RESCUE do nádrže AdBlue® 

manuálne vyčistený vstrek AdBlue


Foto 3. Po stálom používaní aditiva Ad-RESCUE do nádrže AdBlue®  je vstrek stále čistý.

Vstrekovač AdBlue stále čistý po 7 dňoch použivania

Aplikácia:

10 ml Ad-RESCUE na 6 litrov priamo do AdBlue® nádrže.
25 ml Ad-RESCUE na 15 litrov priamo do AdBlue® nádrže.

Opakovací cyklus:

Pri každom tankovaní AdBlue®

Obsah:

1000 ml

Postačuje na:

625l AdBlue® 

Napíšte Vaše ​​hodnotenie

Ad-RESCUE

Ad-RESCUE

AD RESCUE predchádza problémom so zhlukovaním, ktoré môžu poškodiť katalyzátor.

Napíšte Vaše ​​hodnotenie